ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Kwaeng Court
News
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงห้องน้ำประชาชนชั้น 1, 3, 5 และห้องประชุมชั้น 5 ศาลแขวงพระนครใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศาลแขวงพระนครใต้ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการและบริเวณรอบอาคาร ศาลแขวงพระนครใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖) รวม ๑๐ เดือน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ศาลแขวงพระนครใต้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ประจำภาค 1 ครั้งที่ 6/2565 ประกาศผลการสอบคัดเลือกจัดจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการ “พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566


 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image