ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Kwaeng Court
News
ประกาศ ยกเลิกการสอบคัดเลือกจัดจ้างบุคลากรเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานโครงการ “พัฒนาระบบการให้คำปรึกษาด้านจิตสังคม ในคดียาเสพติดและคดีอื่นที่เกี่ยวข้องในระบบศาล” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนไกล่เกลี่ยและงานป้ายชื่อ อาคารปรับปรุงต่อเติม ศาลแขวงพระนครใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศศาลแขวงพระนครใต้ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้บริการขอคัดถ่ายเอกสารในคดีออนไลน์ (CIOS) ประกาศศาลแขวงพระนครใต้ เรื่อง เปิดทำการศาลในวันหยุดราชการประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.2566 ประกาศสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคลในการสนับสนุนการปฏิบัติงานคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมประจำศาลแขวงพระแขวงพระนครใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


   

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image