ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court
News
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่ง นิติกร ประกาศศาลแขวงพระนครใต้ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ประกาศศาลแขวงพระนครใต้ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ประกาศศาลแขวงพระนครใต้ เรื่องเลื่อนกำหนดการสอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าพนักงานศาลยุติธรรม ประกาศศาลแขวงพระนครใต้ เรื่อง เปิดทำการศาลในวัหยุดเวลาราชการ เพื่อพิจารณาคำร้องขอผัดฟ้อง ฝากขัง คำร้องขอปล่อยชั่วคราว การรับและส่งตัวผู้ถูกจับตามหมายจับ และการพิจารณาส่งตัวผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image