ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court
News
ศาลแขวงพระนครใต้ประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สำหรับการจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารศาลแขวงพระนครใต้ ครั้งที่ 6/2564 (ครั้งที่ 26) ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการ “หยิบยื่นสุข แบ่งปันน้ำใจ เพื่อทัณฑสถาน” เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พ.ศ.2564 ประกาศศาลแขวงพระนครใต้ เรื่อง การบริหารจัดการคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) กรณีการส่งหมายของพนักงานเดินหมาย ฉบับที่ 2 (เดือนมิถุนายน 2564) ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงระบบไฟฟ้าและสื่อสาร ศาลแขวงพระนครใต้

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image