ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Kwaeng Court
News
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ. 2565) ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการปฐมนิเทศ ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครใต้ คณะผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ บุคลากรศาลแขวงพระนครใต้ ร่วมมอบกระเช้าของขวัญปีใหม่แก่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ศาลแขวงพระนครใต้เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายทวีศักดิ์ นุชนนทรี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ศาลแขวงพระนครใต้ ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการรักษ์ศาลสีขาว สร้างสำนึก ให้บุคลากรในองค์กร ยึดมั่นคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส และสร้างค่านิยมต่อต้านการทุจริตคอรัปชัน


 

+

เรื่องที่น่าสนใจ

+

ปฏิทินกิจกรรม

+

เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง

+

ข่าวรับสมัครงาน
image
image
image
image
image
image