ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครใต้

แบบจองคิวนัดประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Conference

                         >>  หมายเหตุ  <<

                                     1. จองวันนัดได้ทุกวัน ยกเว้น วันจันทร์, วันอังคาร

                                     2. กรุณาตรวจสอบวันนัดที่ว่างก่อนจองคิวนัดประชุมผ่านจอภาพ