ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court
ไม่พบข้อมูล