ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court

image

ศาลแขวงพระนครใต้

ติดต่อเรา

 ที่ตั้ง

แขวงวัดพระยาไกร เขตบางคอแหลม กรุงเทพมหานคร 10120

 โทรศัพท์

โทรศัพท์ 0 2291 1021 

 

 อีเมล์

bksmc@coj.go.th

 

 Social