ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Kwaeng Court

การบริการ