ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court

ผู้บริหาร/ผู้พิพากษา