ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court
ส่วนเจ้าพนักงานตำรวจศาล