ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court

ส่วนงานไกล่เกลี่ยและประนอมข้อพิพาท