ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court

เกี่ยวกับหน่วยงาน
image

ศาลแขวงพระนครใต้

ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบของหน่วยงาน