ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Kwaeng Court

ผู้ประนีประนอมศาล