ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Kwaeng Court

ข้อมูลหน่วยงาน