ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court

ข้อมูลหน่วยงาน