ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครใต้

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ครุภัณฑ์ห้องพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชั่น (ออนไลน์) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน 4 ชุด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

image เอกสารแนบ