ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครใต้

ศาลแขวงพระนครใต้ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เฉลิมพระเกียรติ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๔

          เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2564 เวลา 9.30 นาฬิกา นางพัชรา ลิ้มอำไพ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมปฏิบัติธรรมออนไลน์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยมีนางเมทินี ชโรธร ประธานศาลฎีกาเป็นประธานในพิธี โดยการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม Zoom ณ ชั้น 6 อาคารศาลแขวงพระนครใต้

        ในวันเดียวกันนี้ศาลแขวงพระนครใต้ จัดกิจกรรมโครงการศาลยุติธรรมใต้ร่มพระบารมีเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2564 โดยการจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พร้อมเครื่องราชสักการะ ประดับธงชาติไทยคู่กับธงอักษรพระปรมาภิไธย ว.ป.ร. จัดทำคำถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำเสนอภาพพระราชกรณียกิจเพื่อเผยแพร่ทางเว็บไซต์และสื่อออนไลน์ และลงนามถวายพระพรชัยมงคลออนไลน์บนเว็บไซต์ของ
ศาลแขวงพระนครใต้โดยพร้อมเพรียงกัน ในการนี้มีผู้พิพากษาหัวหน้าศาล ผู้พิพากษา ผู้อำนวยการฯ และบุคลากรในศาล ร่วมลงนาม

 


image เอกสารแนบ