ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครใต้

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง การจ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารที่ทำการ และบริเวณรอบอาคาร ศาลแขวงพระนครใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

image เอกสารแนบ