ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครใต้

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจัดซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในการพิจารณาคดีทางอิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอปพลิเคชั่น (ออนไลน์) พร้อมอุปกรณ์ประกอบและติดตั้ง จำนวน 4 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

image เอกสารแนบ