ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครใต้

ประกาศยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประตู-หน้าต่างอาคารศาลแขวงพระนครใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ