ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครใต้

ศาลแขวงพระนครใต้ ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล ตำแหน่งนิติกร เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม พนักงานขับรถยนต์

image เอกสารแนบ