ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครใต้

ศาลแขวงพระนครใต้เป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรมศพ นายนพคุณ หงษ์ทอง ลูกจ้างประจำ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่

image เอกสารแนบ