ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Kwaeng Court
image

ศาลแขวงพระนครใต้

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้องานจัดหาครุภัณฑ์อาคารปรับปรุง-ต่อเติม ศาลแขวงพระนครใต้ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

image เอกสารแนบ