ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครใต้

ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงการปฐมนิเทศ ผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครใต้

                เมื่อวันพุธที่ 11 มกราคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 นาฬิกา ศาลแขวงพระนครใต้จัดโครงปฐมนิเทศผู้ประนีประนอมประจำศาลแขวงพระนครใต้ โดยมีนายยุทธเสน ทองเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ และมีนางณัฐมา กองมะลิกันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ กล่าวรายงาน

           ในการนี้มีนายสุวิทย์ เหล่าพัฒนา ผู้พิพากษาอาวุโสในศาลแขวงพระนครใต้ และนางสาวฉันทิมา วิศิษฏ์โสภา นิติกรชำนาญการพิเศษ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในหัวข้อ “การดำรงตนและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประนีประนอมในศาลแขวงพระนครใต้” เพื่อเสริมทักษะด้านการไกล่เกลี่ยให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด อีกทั้งเป็นการอำนวยความยุติธรรมให้แก่คู่ความได้มีทางเลือกในการนำคดีเข้าสู่กระบวนการไกล่เกลี่ยโดยมีผู้ประนีประนอมซึ่งเป็นคนกลางดำเนินการไกล่เกลี่ย และคณะผู้ประนีประนอมร่วมมอบของขวัญอวยพรปีใหม่ให้แก่ผู้พิพากษาหัวหน้า ผู้พิพากษาอาวุโส ผู้อำนวยการฯ และข้าราชการศาลแขวงพระนครใต้ ณ โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์ พระราม 3 กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ