ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครใต้

ศาลแขวงพระนครใต้ร่วมงานฌาปณกิจ นายทวีศักดิ์ นุชนนทรี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ศาลแขวงพระนครใต้

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม 2566 เวลา 16.00 นาฬิกา ศาลแขวงพระนครใต้ร่วมงานฌาปณกิจนายทวีศักดิ์ นุชนนทรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ โดยมีนายยุทธเสน ทองเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ พร้อมด้วยนางณัฐมา กองมะลิกันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ และข้าราชการศาลยุติธรรม พนักงานราชการ ลูกจ้างในศาลแขวงพระนครใต้เข้าร่วม ณ วัดช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image
image
image