ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Kwaeng Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครใต้

ศาลแขวงพระนครใต้เป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายทวีศักดิ์ นุชนนทรี เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ศาลแขวงพระนครใต้

   เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2566 เวลา 18.00 นาฬิกา ศาลแขวงพระนครใต้เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพนายทวีศักดิ์ นุชนนทรี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมชำนาญงาน ถึงแก่กรรมด้วยโรคมะเร็งตับและมะเร็งลำไส้ โดยมีนายยุทธเสน ทองเสน ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงพระนครใต้ พร้อมด้วยนางณัฐมา กองมะลิกันแก้ว ผู้อำนวยการสำนักอำนวยการประจำศาลแขวงพระนครใต้ และข้าราชการศาลยุติธรรมศาลแขวงพระนครใต้  เข้าร่วมพิธีและมอบเงินสวัสดิการช่วยเหลือ ณ วัดช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร


image รูปภาพ
image
image
image
image
image
image

image เอกสารแนบ