ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครใต้

ประกาศศาลแขวงพระนครใต้ เรื่องวันนัดพิจารณาคดีที่กำหนดนัดใหม่สำหรับคดีที่เลื่อนนัดพิจารณาคดี ตั้งแต่วันที่ 1 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564

image เอกสารแนบ