ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครใต้

ศาลแขวงพระนครใต้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสย้ายไปดำรงตำแหน่งใหม่ในวาระโยกย้ายแต่งตั้ง ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓

image เอกสารแนบ