ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครใต้

ประกาศศาลแขวงพระนครใต้ เรื่อง เปิดทำการศาลในวัหยุดเวลาราชการ เพื่อพิจารณาคำร้องขอผัดฟ้อง ฝากขัง คำร้องขอปล่อยชั่วคราว การรับและส่งตัวผู้ถูกจับตามหมายจับ และการพิจารณาส่งตัวผู้ต้องหาไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545

image เอกสารแนบ