ศาลแขวงพระนครใต้
The Bangkok South Municipal Court

ข่าวสารและกิจกรรม
image

ศาลแขวงพระนครใต้

ประกาศศาลแขวงพระนครใต้ เรื่อง เลื่อนวันนัดพิจารณาคดีภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

- หากมีข้อสงสัยสอบถามหรือต้องการคำปรึกษารายละเอียด สามารถสอบถามที่เบอร์ 0 2291 1021 ต่อ 101, 103, 108, 206 และ 313

- คู่ความที่ต้องการยืนยันการดำเนินการตามวันนัดเดิม สามารถยืนยันความประสงค์ได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

https://qrgo.page.link/aPc47

หรือสแกน QR Code นี้

- หากคู่ความที่ไม่สามารถมาศาลได้ตามกำหนดนัดในตารางเลื่อนนัดพิจารณาที่ศาลกำหนด สามารถแจ้งความประสงค์ขอเลื่อนได้ตามช่องทางนี้

https://qrgo.page.link/by4BE

หรือสแกน QR Code นี้


image เอกสารแนบ